Vil du være med?

Kun gennem børn og unges egne erfaringer og tilbagemeldinger samt læreres og forældres spørgsmål og udfordringer, er SoMe-Right blevet en platform til glæde for alle, der vil hjælpe børn og unge til en mere sikker færd.

Researchen har løbende været dækket af børn og unge i alderen 12-18 år, der har belyst konkrete udfordringer såvel som spurgt ind til regler og gode råd, der kunne sikre dem selv og andre. Samtidig har lærere og forældre også bidraget med alt fra spørgsmål, gode erfaringer og løbende udfordringer fra hverdagen med børn og unge, hvor sociale medier fylder mere og mere.

Derfor har vi også løbende brug for at være i kontakt med både skoler, forældre og børn og unge selv via vores paneler. Det har stor dynamisk betydning i arbejdet med at hjælpe børn og unge på sociale medier.

Panelet er opdelt i tre grupper:

  • Børne- og ungepanelet
  • Forældrepanelet
  • Skolepanelet

Fælles for alle paneler er, at det eneste, det kræver af dig er  at du besvarer fire spørgeskemaer om året. Du bliver også tilføjet et lukket forum, hvor der lejlighedsvis diskuteres konkrete problemstillinger, enten på foranledning af SoMe-Right eller på ide og behov af panelets deltagere. Nogle gange bliver panelet kontaktet i forbindelse med udarbejdelse af nye artikler eller materialer for feed back eller som research. SoMe-Right samarbejde med skoler om afprøvning af materialer, feed back og som rådgiver i cases og processer. Skolepanelet anvendes i sær til undersøgelser eller interviews om konkrete udfordringer. Der er ingen begrænsning på antallet af medvirkende. Dog er der mulighed for at børne-og ungepanelet skal mødes fysisk eller via Skype en gang om året.

Der vil med andre ord være mulighed for sparring og løbende opdatering af vigtige temaer på området for børn og unge og sociale medier.

Hvis det er dig eller en du kender, så skriv på red@boernogsocialemedier.dk

Særligt for børne- og ungepanelet

Vi beskytter vores børne-og ungepanel og offentliggør ikke navne og billeder af deltagere under 15 og kun efter aftale på deltagere over 18 år.